Nowotwory tkanek miękkich

ONKOLOG.com.pl

Nowotwory tkanek miękkich

Gdy mówimy o tkankach miękkich mamy na myśli przede wszystkim włóknistą tkankę łączną, tkankę tłuszczową i naczyniową, choć do grupy tej zaliczana jest też tkanka mięśniowa gładka, maziówka, tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana i komórki pochodzenia neuroektodermalnego. Nic zatem dziwnego, że i grupa związanych z nimi nowotworów jest pokaźna. Najbardziej klasyczny podział nakazuje nam rozróżniać naczyniaki i tłuszczaki będące nowotworami łagodnymi oraz mięsaki charakteryzujące się tym, że są stosunkowo rzadkie. Aż w piętnastu procentach przypadków z mięsakami zmagają się dzieci, trudno przy tym mówić o stopniu złośliwości mięsaków, ta bowiem jest uzależniona przede wszystkim od ich lokalizacji oraz skłonności do przerzutów. W grupie najczęściej występujących mięsaków pojawia się tłuszczakomięsak atakujący przede wszystkim osoby, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia i pojawiający się przede wszystkim na pośladkach i udach oraz włókniakomięsaki: histiocytarny, prążkowanokomórkowy oraz gładkokomórkowy. Wśród osób starszych ujawnia się również mięsak maziówki oraz nerwinomięsak, rzadko występujący włóknaikomięsak ma zaś zarówno postać dziecięcą, jak i dorosłą. Niestety, zdecydowana większość mięsaków jest wykrywana dopiero w ich zaawansowanym stadium.

ONKOLOG.com.pl

Partnerzy