Nowotwory kośćca

ONKOLOG.com.pl

Nowotwory kośćca

Nowotwory kości dzielimy na pierwotne i wtórne, a choć to właśnie te drugie pojawiają się częściej, ryzyko wystąpienia nowotworów kośćca w ich pierwotnej wersji wcale nie jest małe. Co jeszcze warto o nich wiedzieć? W literaturze zmiany pierwotne zwykle występują jako mięsaki, mogą mieć przy tym zarówno postać łagodną, jak i złośliwą. Pochodzą z tkanek budujących zarówno kość, jak i jej otoczenie, a walka z nimi jest możliwa przede wszystkim poprzez wykonanie zabiegu chirurgicznego. Znacznie częściej mamy jednak do czynienia z przerzutami do kości problematycznymi przede wszystkim dlatego, że w zdecydowanej większości przypadków nie dają żadnych objawów, które budziłyby zaniepokojenie pacjenta. Sygnałem ostrzegawczym najczęściej jest podwyższenie poziomu wapnia we krwi, choć alarmować mogą także patologiczne złamania kości. W przypadku nowotworów kośćca rokowania w dużej mierze są uzależnione od tego, czy mamy do czynienia ze zmianami pierwotnymi, czy też ze wtórnymi. Jeśli problemem są przerzuty do kości, są one zwykle gorsze, a i leczenie zmian jest bardziej skomplikowane. W przypadku nowotworów łagodnych w zdecydowanej większości przypadków rozwiązaniem okazuje się zabieg chirurgiczny.

ONKOLOG.com.pl

Partnerzy