Najczęstsze objawy choroby nowotworowej

ONKOLOG.com.pl

Najczęstsze objawy choroby nowotworowej

Gdy przedmiotem dyskusji są objawy choroby nowotworowej, zwykle nie możemy pozwolić sobie na uogólnienia. Każdy nowotwór ma swoją specyfikę i każdy w nieco inny sposób informuje pacjenta o swoim istnieniu. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy w stanie wskazać cech, które można uznać za wspólne dla większości z nich. W zdecydowanej większości przypadków nowotwór wykryty w swojej wczesnej fazie jest relatywnie prosty do wyleczenia. Tu jednak pojawia się najpoważniejszy problem związany z objawami choroby nowotworowej. Okazuje się, że w większości przypadków mamy do czynienia ze zmianami, które są trudne do wychwycenia. Pierwsze objawy są zwykle niecharakterystyczne i możliwe do pomylenia z sygnałami wysyłanymi przez organizm zmagający się z wieloma innymi chorobami. Tym, co alarmuje pacjentów bywa: osłabienie, spadek sił fizycznych i psychicznych, pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, długie utrzymywanie się objawów chorób pomimo ich leczenia (objawy przeziębienia i grypy, zatrucia pokarmowe) oraz niekorzystne wyniki badania krwi. Już tego rodzaju objawy powinny skłaniać do wizyty u lekarza. Ten zwykle ordynuje szczegółowe badania, te zaś, w zdecydowanej większości przypadków, pozwalają na stuprocentowe potwierdzenie diagnozy związanej z chorobą nowotworową lub zaprzeczenie jej.

ONKOLOG.com.pl

Partnerzy