Czym zajmuje się lekarz onkolog?

ONKOLOG.com.pl

Czym zajmuje się lekarz onkolog?

Onkologia jest dziedziną medycyny, która poświęca swoją uwagę schorzeniom nowotworowym. Lekarz onkolog nie ogranicza się jednak do ich badania. Jego zadaniem jest zarówno ich możliwie jak najszybsze rozpoznanie, jak i podejmowanie działań, których celem jest doprowadzenie do całkowitego wyleczenia pacjenta. Celem, jaki stawia sobie każdy lekarz onkolog, jest doprowadzenie do możliwie jak najszybszego wyleczenia pacjenta. Oznacza to jednak przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowotworem złośliwym (zmiany łagodne są nie tylko łatwiejsze do usunięcia, ale i mniej uciążliwe dla samego pacjenta). Już po ustaleniu, z jakim problemem zmaga się pacjent, onkolog stara się rozpocząć leczenie pamiętając o tym, aby za każdym razem dostosowywać je nie tylko do charakteru zmiany nowotworowej, ale również do stanu samego pacjenta. Niekiedy wystarczające okazuje się już samo usunięcie zmiany nowotworowej, bywa jednak i tak, że konieczne jest zastosowanie chemioterapii lub radioterapii. Leczenie podejmowane przez onkologa zwykle dzieli się na paliatywne, radykalne oraz objawowe. Opieka nad pacjentem zwykle nie kończy się przy tym na eliminacji nowotworu, ale trwa także po zakończeniu tego procesu.

ONKOLOG.com.pl

Partnerzy